top of page
Sa m pral kite dèyè

Sa m pral kite dèyè

Jeanie Bogart

Powèt Jeanie Bogart mete nanm li toutouni nan liv pwezi sa a. Menm lè li chante lanmou : bèlte lanmou ak kè fèmal lanmou, piske youn pa mache san lòt, li pa bliye peyi li. Li fè yon rale sou tristès k ap manje kè l lè li wè eta Ayiti ap depafini. Li pa rete la. Li antre anndan rasin li, andan kilti l, li depoze twa wòch, twa rasin. Konsa pa gen dout se yon ayisyen natif natal ki ap fè yon serenad mo sou sa l santi andedan kè l pou tèt li ak pou peyi li.
"nanm mwen pase jounen l
ap karese fèy papye
l ap niche yon bann liv
gwo liv
ti liv
l ap keyi mo
l ap chipe mo
l ap pyese mo
l ap demonte lide
pou l akouche yon zèv
yon lòt eskanp
yon lòt langay
yon lòt mantalite
yon lòt reyalite"

978-1-4951-8026-2
$15.00
bottom of page