top of page
Dèyè Pawòl, Gen Pawòl - Pawoli 1

Dèyè Pawòl, Gen Pawòl - Pawoli 1

Rozevel Jean-Baptiste

Fè on grenn atik diksyonè, se pa on jwèt. Se pa paske gen bezwen diksyonè ki fè nenpòt ki moun gen dwa pou yo fè on diksyonè. On diksyonè se on gwo zouti nan leve-jwenn on pèp, se on gwo anbasadè leve-jwenn pèp la. Se pa travay on grenn moun... On grenn moun gendwa gen lide a, volonte a, mwayen kòb, men li bezwen anpil koutmen. Se pa paske gen bezwen pou bay moun piki ki fè nenpòt ki moun pral pran sereng li... koumanse donmaje kretyen-vivan... Leve-jwenn on pèp se on bagay vivan, se pa on bagay yo mete nan on mize... Nou pa kapab jwe avèk li jan nou vle...

00000000-0000-0000-0000-000000000002
$20.00
PayPal ButtonPayPal Button
bottom of page