top of page
Dèyè Pawòl, Gen Pawòl - Pawoli 4

Dèyè Pawòl, Gen Pawòl - Pawoli 4

Rozevel Jean-Baptiste

Nan kalkile, m rive konprann, nan memwa nou kòm pèp, pa gen okenn souvni tranblemanntè. On dam ki t ap pale ak on repòtè Signal FM esplike li pa t konprann sa k t ap pase lè tranblemanntè a, “M pa konn sa k rele tranblemanntè.” Se vre: pa gen nou youn ki janm tande pale de sa lè n te piti. Li pa nan memwa grandèt yo. Menm lekòl pa janm di nou anyen sou sa. Sa k fè sa? Kote memwa nou? Epoutan, nenpòt ti bout rechèch ap fè n wè gen plizyè tranblemanntè ki fèt sou 2 fay sismik ki nan fondasyon Il Ispayola a, Fay Septantriyonal la (F.S.) ak Fay Anrikiyo a (F.A.): 1842, 1887, 1904 sou F.S. la; 1751, 1770, 1860—anvan kou 2010 la—sou F.A. a. Pou ki sa k fè nou pa gen memwa evénman jeolojik sa yo? Èske se paske nou pa vle chonje? Èske se paske nou te konn reyaji menm jan nou reyaji apre evénman 12 janvye 2010 la—konmsi se te on chatiman Bondye, fòk nou evite pale de sa?
Èske nan pwojè edikasyon k ap prepare pou travay refondasyon tout moun ap pale a ap gen kèk chapit sou katastwòf natirèl?

70c730bd-25f2-4b54-a16a-3c6a187ca1f2
$20.00
PayPal ButtonPayPal Button
bottom of page