top of page
Dèyè Pawòl, Gen Pawòl - Pawoli 3

Dèyè Pawòl, Gen Pawòl - Pawoli 3

Rozevel Jean-Baptiste

"M sèvi ak lide leve-jwenn lan nan sans tout bagay nèt nou jwenn ki egziste nan sosyete a depi nou gen konesans: tankou lang, prensip, abitid, koutim... Men leve-jwenn lan, se pa on bagay ki rete kachte nan on bwat: li la nan lavi nou, nou sèvi avèk li, kidonk li chanje, li adapte, li devlope menm jan avèk nou. Konsa chak timoun ki fèt nan on sosyete vin eritye leve-jwenn lan nan on pwen nan devlopman leve-jwenn lan.
Lè on gwoup moun ki gen menm memwa leve-jwenn vin twouve yo nan on menm peyi, se memwa leve-jwenn yo ki kenbe yo ansanm, se li menm ki pèmèt lòt gwoup moun, ki gen memwa eritaj pa yo, rekonèt yo kòm on gwoup. Pati ki pi enpòtan nan memwa leve-jwenn lan, se lang tout gwoup la pale a: se lang lan ki sèvi kòm siman leve-jwenn lan. Se li menm tou ki pèmèt gwoup la transmèt tout pati enpòtan nan leve-jwenn lan bay timoun k ap fèt nan gwoup la. Kidonk, pou gwoup la reyisi nan travay sa a, li enpòtan pou l konprann plas lang lan: fòk tout gwoup la sèvi ak lang lan, fòk li pale l, fòk li ba l valè, fòk li pa lage l, fòk li pa voye l jete."

9edf7b36-30e6-4eb4-8312-dd41beaa41a4
$20.00
PayPal ButtonPayPal Button
bottom of page