top of page
Dèyè Pawòl, Gen Pawòl - Pawoli 2

Dèyè Pawòl, Gen Pawòl - Pawoli 2

Rozevel Jean-Baptiste

Lè n ap pale de kreyòl, n ap pale de on lang ki fin fòme, on lang ki majè granmoun. Li gendwa poko rive nan menm nivo devlopman sou plan vokabilè, sou plan gramè ak lang yo konsidere kòm gran lang yo; gendwa pa gen ase travay ki fèt pou montre ki jan gramè l mache, osnon diksyonè ki gen nanm sou yo tankou sa egziste nan gran lang yo; gendwa pifò moun k ap travay sou kreyòl se mèsenè lokal osnon entènasyonal ki enterese sèlman nan defann patat yo, asire pozisyon yo…
Gen on bagay ki parèt klè: pawoli ki soti nan nenpòt ki lang ki pou plizyè nan nou se on lang eritaj, pou yo ta vin tabli nan kreyòl, lang ki bay memwa nou kòm pèp fòm li genyen an, fòk gen on demach espesyal ki fèt, tankou lè gen pawoli ki al pran on paspò nan men Koupe Klouwe, Siksto, Moriso-Lewa, Koralen, pou m site kèk non, kidonk sanba lapawòl nou yo, on paspò ki pèmèt yo antre sou teritwa imaj, koulè, son ki defini nou kòm pèp.

00000000-0000-0000-0000-000000000001
$20.00
PayPal ButtonPayPal Button
bottom of page